Udviklingsforløb

Må det tage tid at ændre vaner?

 

Hey, det er jo mennesker, det handler om. Og uanset hvad du drømmer om af udviklingstempo, så strander mange ønsker om forandringer på, at der ikke investeres den nødvendige tålmodighed i at få forandringerne til at gro fast. Masser af uddannelse og teamudvikling er spildt på projekter, der alt for hurtigt efterlades hos medarbejderne, fordi lederne tror, at medarbejderne har forstået.

Culture eats strategy for lunch – og du kan se alle dine fine intentioner gå op i varm luft. Medmindre vi sammen tilrettelægger et forløb, der giver alle tid til at forankre alt det nye, overvinde de naturlige forhindringer og modstand og fejre succeserne undervejs.

Skræddersyet betyder: Det passer til dig

Stik mig din udfordring, og lad os diskutere vejen til løsningen. Sammen tilpasser vi forløbet, tidsrammen, budgettet, timingen og deltagerne, til vi har det mest optimale, vi kan komme op med. Så går vi i gang, og vi justerer forløbet undervejs, når vi bliver klogere. For det gør vi. Både du og jeg.

Sådan kunne et udviklingsforløb se ud

  • Over en periode, eksempelvis et halvt år, mødes vi en hel eller en halv dag om måneden.
  • Med en blanding af undervisning og træning samarbejder vi om at skabe en ny kultur.
  • Der opstår uforudsete udfordringer undervejs. Dem knækker vi sammen, og vi justerer løbende målet og indholdet.

Udtalelser fra samarbejdspartnere

Jeg skal da lige love for, at vi kom ud over rampen. I et kort og intensivt workshopforløb lærte hele teamet at kommunikere vores gode tilbud på naturområdet ud til vores målgrupper på helt nye måder. Vi fik taget de gode diskussioner internt og lavet en god strategi for, hvordan vi kan følge det hele op. Vi har blandt andet indført årshjul for kommunikationen, hvor vi fastlægger indsatsområder og den løbende kommunikation for det kommende år. Kurset blev rammesat og styret meget kompetent af Henrik med gode korte og klare budskaber om kommunikation.

Karl GrundahlAfdelingsleder, Billund Kommune

Gennem længere tid har vi anvendt Henrik til at løfte salgskompetencerne, rekruttere de rigtige medarbejdere og løbende sparring på ledelse, organisation og kommunikation. Det giver altid nye perspektiver på strategien og klare billeder af, hvad der skal til for at nå i mål med den.

Torben AndreasenCEO, Aquila Triventek